PlugMe

Blog cộng đồng về Cha mẹ & Giáo dục bền vững

Blog PlugMe.png

PlugMe là một dự án thông tin cộng đồng được thành lập năm 2020. Tình nguyện viên của PlugMe là các phụ huynh, nhà giáo dục, chuyên gia nghiên cứu dịch, tổng hợp, viết bài cung cấp nội dung về: 

(1) Hiểu biết về Giáo dục bền vững
(2) Danh bạ các Nhà trường, Cơ sở Giáo dục

(3) Phát triển các năng lực 4.0 & hướng nghiệp sớm

(4) Hiểu biết về Sức khoẻ, Tinh thần

(5) Các cơ hội kết nối tích cực

cho độc giả là các gia đình Việt Nam.

 

Dự án được thành lập với mong muốn tạo thêm kênh thông tin chất lượng, cơ hội kết nối để cha mẹ đồng hành tốt hơn với các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam trên hành trình phát triển bản thân, hội nhập quốc tế.

 

Các tổ chức, cá nhân quan tâm muốn đóng góp cho dự án hoặc trở thành đối tác vui lòng liên hệ: 

Email: plugme.vn@gmail.com

​Địa chỉ: A16, Toong Embassy, Toà N01T4, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội.

Bài viết mới

1
2